Madhya Pradesh (Datia)


Shri Sharma Ayurved Mandir
Civil Lines Near Rajghat Colony
Datia (M.P.)-475661 INDIA
Phone. +91-7522-235026, +91-7522-407226
Fax +91-7522-400026

Uttar Pradesh (Jhansi)


Shri Sharma Ayurved Mandir
Shivpuri Road, Jhansi
Jhansi (U.P.) 284003 INDIA
Phone +91-510 2480209

Uttrakhand (Kashipur)


Peethambra Ayurved Bhawan
Sodhi Farm Village Sarver Khera
Tehsil- Kashipur, Distt. U.S.Nagar (U.K.)244713, INDIA
Phone: +91-5947-270032